RFTA – Radio Frequency Thermal Ablation

Indikationer

  • snarkning
  • täppt näsa/svullna slemhinnor
  • vasomotorisk snuva ( rinnande näsa)

Svalget

Åtgärden görs oftast i lokalbedövning på polikliniken eller i narkos dagkirurgiskt. Du kan åka hem efter en kort uppföljning.

Svalget kan kännas tjockt och svullet 1-3 dagar efter behandlingen.

Näsan

Åtgärden görs i lokalbedövning på polikliniken.

Allmänt om åtgärden

En elektrod förs in i mjuka gommen eller näsans slemhinna som värms upp (70-80 grader) några sekunder, vilket senare leder till att vävnaden minskar i omfång.

Resultatet av behandlingen ses först efter 1-3 månader. I allmänhet upprepas behandlingen 2-3 gånger.

Efter behandlingen är näsan mera täppt. För att lindra täpptheten bör näsans slemhinnor hållas fuktiga med hjälp av Humidose.

Smärtlindring

Det kan förekomma lindrig smärta och du kan använda receptfria värkmediciner (t.ex. paracetamol eller ibuprofen).

19.06.2019 Korvapoliklinikka