Vad är Zenkers divertikel?

 En Zenkers divertikel är en ficka som uppstår i anslutning till övre ringmuskeln i gränsen mellan svalget och matstrupen.

Allmänt om operation

 Vid operationen tittar man ner med att rakt rör i nedre delen av svalget och översta delen av matstrupen. När man har identifierat fickan kan man med hjälp av ett speciellt instrument klippa ner väggen mellan fickan och matstrupen samtidigt som man med små häftklamrar förstärker omkringliggande vävnad.

Efter operationen

 Efter åtgärden stannar du över natten på avdelningen. Under första dygnet efter ingreppet får du varken äta eller dricka. Du får näring via dropp, följande dag får du först vatten och saft . Om detta går bra får du äta vanlig mat. Du slipper hem följande dag och en efterkontroll sker på öronpolikliniken 1 månad efter åtgärden.

19.06.2019 VKSadmin