Det väsentliga är hur länge symptomen varat och deras intensitet. Symptomen måste ha börjat före 7 års ålder och de måste försvåra personens liv på många olika områden. Symptomen fortskrider alltså genom hela livet och de påverkar konkret livets olika skeden. För många ADHD-människor blir symptomen något lindrigare ju äldre man blir. För vissa ADHD-människor är symptomen så lindriga, att man lyckas leva med dom utan diagnos och med den medföljande vård- och stödmetoderna.

Alla ADHD-människor har inte alla symptom. Det är också viktigt att komma ihåg att det inte finns någon ”ADHD-personlighet” utan endast en gemensam grupp symptom och särdrag. Varje ADHD-människa är sin egen personlighet.

Källa: Vasanejdens ADHD-förening rf

23.07.2020 Akuuttipsykiatria 1