Ätstörningar är störningar i den mentala hälsan som förekommer främst hos ungdomar och unga kvinnor. De mest kända ätstörningarna är anorexi (självsvält, anorexia nervosa) och bulimi (bulimia nervosa). Den vanligaste atypiska ätstörningen är hetsätningsstörning (binge eating disorder, BED).

En person med anorexi undviker att äta och motionerar också ofta mer än vanligt, vilket gör att vikten sjunker. Hon kan också kasta upp för att bli av med den uppätna maten samt använda laxermedel och vätskedrivande eller aptithämmande läkemedel. Föreställningen om den egna kroppen är förvriden och trots att patienten magrar och tynar av tycker hon att hon är fet.

Vid bulimi förekommer upprepade episoder av hetsätande då patienten nästan tvångsmässigt kastar i sig stora mängder mat som hon sedan försöker bli av med genom att kasta upp, ta läkemedel eller fasta. Bulimikers självkänsla bygger i stor utsträckning på utseende och vikt. Också bulimi är förenat med rädsla för att fetma. En person med bulimi kan ha normal kroppsvikt.

En person med hetsätningsstörning kan inte behärska eller avbryta sitt ätande. Vid de återkommande episoderna av hetsätning äter patienten stora mängder mat trots att hon inte ens är hungrig. Hon försöker inte bli av med den uppätna maten (till skillnad från bulimi) vilket gör att vikten stiger. Psykiskt lider patienten mycket av hetsätningsepisoderna.

Källa: Terveyskirjasto

02.12.2015 VKSadmin