Typiska symptom vid depressiva tillstånd är en sänkning av humöret och en oförmåga att känna glädje av sådant som tidigare berett njutning. Individens funktionsförmåga begränsas i betydande omfattning. Personen kan känna skuldkänslor och anklaga sig själv för att det är hans egen förskyllan att han mår så dåligt. Detta kan leda till att personen isolerar sig från sociala kontakter.

16.07.2018 Redaktion_Toimitus