Alkoholen kan skada hälsan på många olika sätt. Påföljderna efter ett intensivt berusningsdrickande, långvarigt periodsupande eller fortsatt småsupande sköts på samma sätt som andra problem med hälsan i första hand på den egna hälsocentralen eller i företagshälsovården. Vid svåra sjukdoms- och olycksfall behövs specialistsjukvård.

Läkemedelsmissbruk

Läkemedel som påverkar människans nervsystem och känsloläge har i regel utöver terapeutisk verkan också icke-önskvärda verkningar. Problematiska i det avseendet är lugnande medel och sömnmedel, exempelvis bensodiazepiner och barbiturater. Andra läkemedel i samma kategori är smärtstillande medel som påverkar centrala nervsystemet bland annat morfinderivat, bantningspreparat det vill säga amfetaminliknande medel, vissa hostmediciner som innehåller kodein och/eller efedrin och vissa läkemedel som påverkar tarmverksamheten och innehåller opium. Att samtidigt använda alkohol och barbiturater eller alkohol och propoxifen kan rentav vara livsfarligt.

Källa:

 

23.07.2020 Akuuttipsykiatria 1