En psykos är en psykisk störning där en persons förmåga att bedöma verkligheten är nedsatt. Det är tidvis svårt att skilja mellan verkligheten och föreställningarna i ens eget huvud. En psykos kan även vara kortvarig och övergående. Korta övergående psykossymtom även kan vara kopplade till andra psykiska störningar.

Källa: Psykporten

02.12.2015 VKSadmin