Syftet med behandlingen är att lindra symptom vid depression.

Förberedelser före behandlingen

Behandlingen kan inte ges om Ni har pacemaker, läkemedelspump, metallföremål i huvudet, epilepsi eller annan förhöjd risk för kramper. Amalgamplomber är inget hinder. Om Ni är gravid, informera om detta i början av vårdtiden.

Behandlingens förlopp

Under magnetstimuleringsbehandlingen ges korta magnetiska impulser mot vänster sida av huvudet. Impulserna ges i en serie på 4 sekunder och med uppehåll på 26 sekunder. Detta upprepas 75 gånger och behandlingen räcker ca 36minuter. Tid som behöver reserveras för besöket är 60 min. Behandlingen ges varje vardag och vårdtiden är vanligtvis 2-4 veckor (10-20 behandlingar). 

Under behandlingen får man sitta i en bekväm stol och lyssna på musik. Eventuella biverkningar som kan förekomma är övergående huvudvärk, trötthet, ömhet i skallen eller i ansiktsmusklerna. Under behandlingen kan det kännas som att någon knackar i huvudet och även övergående smärta då stimuleringen ges kan förekomma.

02.12.2015 VKSadmin