• Transkranial magnetstimulering är en behandlingsmetod vid depressionstillstånd. 

 • Behandlingen innebär att man ger magnetimpulser mot huvudet, för att påverka hjärncellernas aktivitet. Vid depression ges snabba magnetimpulser till hjärnans vänstra frontallob. 

 • För behandlingen behövs en läkarremiss. 

Hinder och biverkningar

Hinder:

 • Pacemaker

 • Läkemedelspump (t.ex. insulinpump)

 • Främmande metallföremål inuti kroppen (t.ex. implantat i innerörat, aneurysmaklips, käkprotes)

 • Epilepsi eller annan förhöjd risk för kramper (OBS! alkoholpåverkan och baksmälla höjer risken för krampanfall). 

  Biverkningar som kan förekomma under behandlingsperioden: 

 • Trötthet

 • Huvudvärk

 • Obehag eller smärta under behandlingen

 • Sällan: yrsel och/eller illamående 

  Behandlingsperioden 

 • Vid det första rTMS-behandlingsbesöket mäts behandlingsstället ut och en individuell behandlingseffekt bestäms. 

 • Under behandlingen får du sitta i en behandlingsstol. Magnetimpulserna känns som knackningar i huvudet, vi strävar till att behandlingen skall vara så bekväm och smärtfri som möjligt. 

 • Du får själv bestämma hur du vill sitta, om du vill lyssna på musik, vila eller prata med TMS-skötaren. 

 • Det är bra att reservera 45-60 minuter för en behandling. 

 • En vanlig behandlingsperiod innefattar 20 behandlingar, vilket betyder ca 4 veckor, eftersom rTMS ges varje vardag, dvs. 5 gånger/vecka. 

 • Antalet behandlingar som behövs för att en förbättring i måendet ska börja märkas är individuellt. 

 • Du bör fortsätta din medicinering enligt läkarens ordination både under och efter behandlingsperioden. 

Uppföljning 

Efter avslutad behandling: 

 • Utvärderingsträff med vårdande läkare en tid efter avslutad behandlings-period. 

 • Vid behov kan rTMS-behandlingen upprepas.

28.02.2020 Redaktion_toimitus