Till dessa hör inflammationssjukdomar i muskler, benstomme, bindvävnader och blodkärl, inflammatoriska och degenerativa (erosions-) sjukdomar i leder och ryggrad samt stöd- och rörelseorganens ämnesomsättningsstörningar. 

Största delen av dessa sjukdomar kan man diagnostisera och sköta inom primärhälsovården.

Reumatologiska kliniken koncentrerar sig på patientgrupper som genom reumatologiskt specialkunnande får den största hälsomässiga nyttan för befolkningen. Reumaklinikens resurser räcker inte till för vård degenerativa stöd- och rörelseorgansjudkomar eller för vård av smärta från stöd- och rörelseorgan (ifall inte ingår inflammationsförändringar).

De största patientgrupperna inom reumakliniken är personer med:

1. ledgångsreuma och andra långvariga led- eller kotinflammatoriska sjukdomar

2. bindvävnadssjukdomar

3. blodkärlsinflammatoriska sjukdomar

På mottagningen träffar patienten en läkare som är väl insatt i reumasjukdomar samt en sjukskötare, som ger råd om sjukdomen och den egna vården. Vid behov finns det också möjlighet att träffa andra mångkunniga medlemmar inom denna arbetsgrupp.

Till reumapoliklinikens vårdteam hör förutom läkaren och reumaskötaren även fysioterapeuter samt reumarehabiliteringhandledare. Reumapolikliniken samarbetar med andra specialområden som sköter om stöd- och rörelseorganismen, ortopedi och fysiatri.

02.12.2015 VKSadmin