Syftet med åtgärden

Med hjälp av gipsning stöder man frakturens förbening.

Åtgärdens förlopp

Ett blött gips hårdnar på ungefär 10 minuter, men tar cirka 1 dygn innan det är helt torrt och hårdnat.

I allmänhet är gipset gjort av kalk eller glasfiber.

Gips på en arm eller ett ben kan medföra nedsatt blodcirkulation eller risk för trycksår. Därför lönar det sig att dagligen röra på den gipsade kroppsdelen så mycket som möjligt.  Svullnad och värk kan förebyggas med hjälp av att hålla den gipsade kroppsdelen i högläge.  Blåmärken under och ovanför gipset är vanligt men, är inte farligt.   

 

Om gipset är lagt på benet, stig då inte på det förrän du fått lov av vårdpersonal eller läkare.  Följ noggrant givna föreskrifter.

 

Om gipset trycker på eller skaver ta kontakt med kirurgiska polikliniken eller till egen hälsovårdscentral. Gipset får man ej förkorta eller forma själv!

 

Gymnastisera

  • fingrar och tår för att hålla igång blodcirkulationen och förhindra svullnad och styvhet.

 

  • musklerna inne  i gipset så att de inte försvagas. Gymnastikanvisningar fås av vårdpersonalen.

 

Skydda gipset mot vatten och fuktig luft med hjälp av

  • en plastpåse vid duschning 
  • en gipssko eller plastpåse när du går utomhus

 

Gipset håller inte fukt och därför är bastubad inte tillåtet!

 

Håll tår och fingrar rena genom att tvätta med en fuktig tvättlapp. På så vis undviks eventuell sårbildning.

 

Ta kontakt med kirurgiska polikliniken eller hälsovårdscentralen om:

  • gipset bryts
  • gipset känns för löst
  • gipset spänner eller värker trots högläge
  • gipset börjar lukta illa
  • kyla, domningar, missfärgning eller feber uppkommer.

Kontaktuppgifter

Kirurgiska polikliniken, gipsrummet, tel 06 213 5540 vardagar kl. 8 - 15.

01.10.2019 kirurgiska polikliniken 3