Efter operationen ordnas en kontroll vid Vasa centralsjukhus. Därefter sker kontrollerna vid egen hälsovårdscentral,  med ca 3 – 5 års mellanrum.

 

Vasa centralsjukhus skickar en uppmaning åt patienten att beställa kontrolltid till egen hälsovårdscentral för en röntgen- och fysioterapeutkontroll. Röntgenbilderna och fysioterapeutens ifylda formulär skickas sedan till Vasa centralsjukhus för påseende av opererande läkare. Läkaren beslutar enligt bilderna och uppföljningsformuläret om tidpunkt för nästa kontroll.

Tilläggsuppgifter

Av kirurgiska poliklinikens sjukskötare, tel 06 213 1545 (torsdag kl. 8 – 9) eller av sekreteraren vardagar kl. 8 - 15  tel 06 213 4495 och

06 213 4529.  

  

15.12.2015 kirurgiska polikliniken 1