Symtomen vid förslitning i knäleden är en störande värk när du promenerar, försämrad rörlighet och svullnad. Knät kan också värka efter belastning eller på natten. Operationens ändamål är att minska smärtorna och förbättra rörligheten. Den förslitna leden ersätts med en protes som utses individuellt.

 

Allmäntillstånd

Det är viktigt att eventuella grundsjukdomar (t.ex. diabetes, hjärt- och kärlsjukdomar) är i god balans före operationen. En mångsidig diet, motion och tillräckligt med sömn före operationen underlättar rehabiliteringen efteråt. Förbättra allmänkonditionen och muskelstyrkan genom att utöva de motionsformer du är intresserad av. God lårmuskelkraft och möjligast bra rörlighet i knäleden (framförallt att knät sträcks helt) är viktigt med tanke på rehabiliteringen efter operationen.

 

Infektioner

Eventuella infektioner borde åtgärdas före en knäledsoperation eftersom de ökar risken för infektion i den konstgjorda leden. Urinvägs-, tand-, andnings-, hudinfektioner eller nageltrång kan vara orsak till att operationen inhiberas. Du bör besöka tandläkare, även om du har tandproteser. Tandläkarintyget är i kraft i åtta månader.

 

Hjälpmedel

Före ingreppet skall du låna kryckor från din egen hälsovårdscentral. Ta med dig stadiga tofflor eller skor som är lätta att klä på och gånghjälpmedel (kryckor/rollator) hemifrån till sjukhuset.

 

Förbesök

Du får kallelse till sjukskötarens mottagning för intervju cirka 3-4 veckor före operationen. Vid besöket ges  information om operationen. Du träffar också en fysioterapeut och den opererande läkaren.

 

Operationsdagen

På operationsdagens morgon kommer du till preoperativa polikliniken Y2 den angivna tiden. Från Y2 förs du till operationsavdelningen. Operationen görs i ryggmärgsbedövning och tar cirka 1,5 timmar.

 

Efter operationen flyttas du till uppvakningsavdelningen för observation. Genast när bedövningen släppt bör du regelbundet röra på tår och vrister för att undvika möjlig ventrombos (blodpropp).   Från uppvakningen flyttas du till avdelning T2 och vårdtiden är cirka 2-4 dagar efter operationen.

 

Rehabilitering på avdelningen

Rehabiliteringen kräver mycket aktivitet av dig. I mån av möjlighet hjälps du upp och stå redan på operationsdag. Fysioterapeuten förevisar dig rörelse- och muskelträning för det opererade benet. Knäts aktiva träning ökas allt efter hur du mår. Målsättningen är att du självständigt klarar av att utföra rörelserna som förevisats.

 

Gångsträckan och antalet träningspass utökas vartefter allmäntillståndet förbättras. Målsättningen är att du lär dig gå säkert och självständigt också i trappor. Du får direktiv av den opererande läkaren hur mycket du får belasta det opererade benet.

 

Hemma efter operationen

Det är viktigt att följa de givna sårvårdsföreskrifterna hemma för att förhindra uppkomst av sårinfektion. Ta i första hand kontakt med hälsovårdscentralen om det uppstår  tilltagande smärta, rodnad och svullnad i knäregionen eller om operationssåret börjar utsöndra vätska. Före en eventuell påbörjan av antibiotikabehandling bör alltid en bakterieodling tas från operationssåret först. Eventuella övriga infektioner  bör också skötas omsorgsfullt eftersom sådana kan spridas till protesen.

 

Om det planeras tandåtgärder eller andra kirurgiska ingrepp bör du alltid berätta för läkaren att du har en ledprotes. Förebyggande antibiotika rekommenderas om dylika ingrepp görs under ett halvt år efter ledoperationen. Ibland kan antibiotikabehovet vara längre än detta.

 

I början rekommenderas att du promenerar och och gymnastiserar enligt givna föreskrifter. Efter att du har varit på den första efterkontrollen kan du gradvis öka motionen. Vattengymnastik, simning, skidning, cykling och stavgång är motionsformer som rekommenderas för knäopererade. Motionsformer där det förekommer löpning och hopp bör du vara försiktig med. Diskutera med den opererande läkaren angående motionsformer när du är på efterkontroll. Fysikalisk behandling rekommenderas först efter efterkontrollen.

 

Efterkontroll  sker 2-3 månader efter operationen på kirurgiska polikliniken. Kontroll hos fysioterapeut sker på egen hälsovårdscentral 4 veckor efter operationen.

 

Metalldetektorerna på flygfälten kan reagera på ledproteser, men man skriver inte något intyg för protesen

 

15.12.2015 kirurgiska polikliniken 1