Smärta och försämrad rörlighet är de vanligaste symtomen vid förslitning i höftleden. I början känns smärtan vid rörelse, men så småningom övergår den också till vilovärk. Operationens ändamål är att minska smärtorna och förbättra rörligheten. Den förslitna leden ersätts med en protes som utses individuellt.

Allmäntillstånd

Det är viktigt att eventuella grundsjukdomar (t.ex. diabetes, hjärt- och kärlsjukdom) är i god balans före operationen. En mångsidig diet, motion och tillräckligt med sömn före operationen underlättar rehabiliteringen efteråt. Sköt om din kondition genom att röra på dig enligt bästa förmåga. Motionsformer som rekommenderas är bl.a. gång, cykling och vattengymnastik/simning. God funktion i musklerna som stöder höftleden underlättar rehabiliteringen efter operationen.

Infektioner

Eventuella infektioner bör åtgärdas före en höftledsoperation eftersom de ökar risken för infektion i den konstgjorda leden. Urinvägs-, tand-, andnings-, hudinfektioner eller nageltrång kan vara orsak till att operationen inhiberas. Du bör besöka tandläkare före operationen även om du har tandproteser. Tandläkarintyget är i kraft i åtta månader.

Hjälpmedel

Före ingreppet skall du låna från hemkommunens hälsovårdscentral följande hjälpmedel för att underlätta de dagliga funktionerna: armbågskryckor/rollator, WC-förhöjning, coxa-dyna, sängförhöjningsklossar, griptång, strumppådragare. Dessutom kan du själv köpa en skosked med långt skaft. Ta med dig stadiga tofflor eller skor som är lätta att klä på och gånghjälpmedel (kryckor/rollator) hemifrån till sjukhuset.

Förbesök

Du får kallelse till sjukskötarens mottagning för intervju cirka 3-4 veckor före operationen. Vid besöket ges information om operationen. Du träffar även en fysioterapeut och den opererande läkaren.

 

Operationsdagen

På operationsdagens morgon kommer du till preoperativa polikliniken Y2 den angivna tiden. Från Y2 förs du till operationsavdelningen. Operationen görs i ryggmärgsbedövning och tar cirka 1,5  timmar.

 

Efter operationen flyttas du till uppvakningsavdelningen för observation. Genast när bedövningen släppt bör du regelbundet röra på tår och vrister för att undvika möjlig ventrombos (blodpropp).  Från uppvakningen flyttas du till avdelning T2 och vårdtiden är 2-4 dagar efter operationen.

Rehabilitering

I mån av möjlighet hjälps du upp och stå med stöd av en gångställning eller kryckor redan på operationsdag. Då du går får du belasta benet enligt läkarens föreskrifter. Målsättningen är att du så fort som möjligt rör dig självständigt och klarar av de dagliga sysslorna. Gånghjälpmedel används så länge att du går smärtfritt utan att halta.

 

Höftledens goda rörlighet och muskelkraft är en förutsättning för en naturlig gångteknik. Gymnastikövningarna påbörjas dagen efter operation och de fortgår tills rörligheten och muskelstyrkan är återställda. Detta förutsätter aktiv och självständig träning. Tillräcklig värkmedicinering underlättar gåendet och utförandet av gymnastikövningarna.

 

Undvik i sex veckor efter operationen: den opererade höftens böjning över 60/90°, kraftiga vridrörelser med den opererade höften samt att föra det opererade benet i kors över det andra. Observera detta t.ex. när du tvättar och klär på dig. Funktioner som bör undvikas är bl.a. att sitta på lågt eller att plocka upp föremål från golvet utan hjälpmedel.

 

Ifall höften blir sjuk av träningen bör du tillfälligt minska på belastningen. Vid behov ta kontakt med läkaren.

 

Lägesbehandling

På operationsdagen ligger du på rygg. Det opererade benet stöds vid behov med dynor. Följande dag kan du med hjälp svänga dig till den friska sidan. Då är det viktigt att man stöder med dynor så att benet ej går i felaktigt läge. Till den opererade sidan kan du svänga dig då sårsmärtan tillåter. Dyna mellan benen ska användas i sex veckor då du ligger på sidan.

 

Uppstigning

Då du ligger på rygg får du böja det friska benets knä och lyfta bäckenet närmare sängkanten. För benen över sängkanten och stig upp med hjälp av armarna.En högre stol eller sittförhöjning används i sex veckor efter operation. Då man sitter ska tyngden vara jämnt fördelad på båda skinkorna.

 

 

Hemma efter operationen

Det är viktigt att följa de givna sårvårdsföreskrifterna hemma för att förhindra uppkomsten av sårinfektion. Ta i första hand kontakt med hälsovårdscentralen om det uppstår smärta, rodnad och svullnad i höftregionen eller om operationssåret börjar utsöndra vätska. Före en eventuell påbörjan av antibiotikabehandling bör alltid en bakterieodling tas från operationssåret först. Eventuella övriga infektioner bör också skötas omsorgsfullt eftersom sådana kan spridas till protesen.

 

Om det planeras tandåtgärder eller andra kirurgiska ingrepp bör du alltid berätta för läkaren att du har en ledprotes. Förebyggande antibiotika rekommenderas om dylika ingrepp görs under ett halvt år efter ledoperationen. Ibland kan antibiotikabehovet vara längre än detta.


Det är inte att rekommendera att köra bil så länge du har rörelsebegränsningar i höften. Efter operationen kan du ändå sitta i en personbil om du kommer i och ur bilen med beaktande av rörelsebegränsningarna. Bilsätet bör vara bakåtplacerat, ryggstödet lutat bakåt och en förhöjningsdyna placerad på sätet.


I sexuallivet bör du vara försiktig speciellt de två första månaderna och undvika kraftiga höftböjningar.


I början av konvalescenstiden rekommenderas gång och gymnastik enligt de instruktioner du fått. Ungefär sex veckor efter operation blir du kallad till hälsovårdscentralens fysioterapeut i hemkommunenen. Där kontrolleras bl.a. höftens rörlighet och gåendet. Du får även nya gymnastikföreskrifter. Vattengymnastik, simning, stavgång och skidning är motionsformer som rekommenderas efter en höftprotesoperation. Löpning och bollsporter bör undvikas. Att lyfta och bära tunga bördor är bra att undvika i 2-3 månader.

 

Efterkontroll sker 2-3 månader efter operationen på kirurgiska polikliniken.


Metalldetektorerna på flygfälten kan reagera på ledproteser, men man skriver inte något intyg för protesen.

 

 

 

 

15.12.2015 kirurgiska polikliniken 1