För kontroll av tänderna och munnens slemhinnor ber vi Er besöka tandläkare i god tid före protesoperationen om det förflutit mer än åtta (8) månader  sedan Ert senaste tandläkar-besök eller förekommer infektionssymptom i munområdet.

 

Det kan finnas helt symptomfria infektionshärdar i munnens slemhinnor, tandkött, tänder och också i ett tandlöst käkben. Dessa infektionshärdar kan äventyra en lyckad protesoperation. Man vet att bakterier från infektionshärdar i tänder och käkar kan spridas via blodomloppet till protesområdet. Därför är det viktigt att tandläkaren också gör en röntgenundersökning. Rotfyllsbehandlingar bör skötas till slut. Eventuell tandborttagning minst 2 veckor före operationen.

 

Om behandlingen av en eventuell tandinfektion inte kan fullföljas före den överenskomna operationsdagen ber vi Er ringa till den ansvariga sjukskötaren så att operationen kan flyttas fram.

Ansvariga sjukskötarens tel. 06 213 4114,

telefontid må, ti och to kl 9-11.

 

Er egen hälsovårdscentral ansvarar för tandvården.

Även undersökning och behandling utförd av privat tandläkare ersätts av FPA.

 

Returnera nedanstående tandläkarutlåtande till centralsjukhuset i samband med besök hos protesskötaren.

 

 

Patientens namn och personsignum: ____________________________

 

Tandläkarutlåtande

 

Ifall det tandlösa käkbenet har konstaterats vara friskt i ett tidigare taget ortopan-tomografi (OPTG), behövs inte en ny röntgenundersökning. Undersökning av munnen vid behov.

 

OPTG gjord ___ / ____ 20 ____                       Munnen är tandlös □

 

Till kännedom åt vårdande ortoped: ___________________________________

 

____________________________________________________________

 

____________________________________________________________

 

I de undersökningar jag utfört har jag konstaterat att patientens tänder, käkar och slemhinnor har blivit vårdade med tanke på ledprotesoperation.

 

_____________________

Plats och datum

 

_______________________________________

 Läkarens underskrift och telefonnummer

 

 

 

15.12.2015 kirurgiska polikliniken 1