Hormonerna fungerar i nära samarbete med organismens övriga regleringsmekanismer, centrala nervsystemet och immunologiska systemet.

De endokrina sjukdomarna beror på avvikande utsöndring av hormoner eller responsen hos dem är bristfällig eller avviker från det vanliga.

Hormoner utsöndras ibland från avvikande vävnader som t.ex. från elakartade tumörer.

Förutom funktionella störningar kan det i endokrina hormonproducerande vävnader uppkomma tumörer. Största delen av tumörerna är godartade. En del är elakartade.

Som hjälpmedel för konstaterandet av sjukdomarna används ofta laboratorieprover, där hormonbestämningarna har en central roll. Vid lokaliseringen av störningarna används röntgenundersökningar mm: ultraljud, skivröntgen, magnetröntgen, isotopundersökningar och PET-undersökning.

Diabetes, osteoporos, fetma och olika sköldkörtelsjukdomar är allmänna endokrina sjukdomar.

Också i vårdkedjan hos detta specialområde finns en arbetsdelning mellan bashälsovården och specialhälsovården. Första konstaterandet av sjukdomen sker i områdets hälsovårdscentral. Fortsatta undersökningar och vård förverkligas också till största del på hälsovårdscentralerna. Angående fortsatt vård kan hälsovårdscentralläkaren fråga råd per telefon eller brevledes av inremedicinska läkarna på regionens sjukhus eller vid behov göra remiss till centralsjukhuset till endokrinologen. Ofta sker den fortsatta vården på den egna hälsovårdscentralen.

16.08.2017 Redaktion_Toimitus