Benbrott i höften uppstår vanligtvis i samband med fallolyckor. Fallolyckor sker oftast inomhus. Varje år får cirka 7000 personer i Finland benbrott i höften. Diagnos ställs med hjälp av röntgen. Behandlingen utgörs av operation, vilket innebär endera spikning av benbrottet eller en konstgjord höftled.

Rehabiliteringen påbörjas första dagen efter operationen. Med hjälp av skötare kommer patienten upp och sitta och upp och stå om hälsotillståndet tillåter detta. Den fortsatta vården planeras individuellt med beaktande av patientens hälsotillstånd. Patienten far endera hem eller till hemkommunens hälsovårdscentral.

02.12.2015 VKSadmin