Benbrott i underbenet förorsakas oftast av fallolyckor, kraftiga slag mot benet eller att benet hamnar i kläm. Vanligtvis uppstår benbrott i underbenet i samband med trafikolyckor, bollspel, slalom eller andra sportgrenar. Diagnos ställs med röntgen. I allmänhet sköts benbrottet med operation. Benbrottet kan fixeras med en märgspik eller med plattor och skruvar. Vid splittrade benbrott kan en märgspik inte användas, utan då krävs en yttre fixationsställning. Första dagen efter operationen påbörjas rehabilitering och gångträning med kryckor. Opererande läkare bestämmer hur mycket patienten får belasta benet. Ett benbrott i god ställning kan skötas enbart med gipsbehandling.

02.12.2015 VKSadmin