Benbrott i nacken och ryggraden kan indelas i allvarliga och lindriga skador. Diagnos ställs med hjälp av röntgen och datortomografi. Benbrottet kan vara endera i gott läge eller i dåligt läge. Om benbrottet är i gott läge får patienten vanligen röra sig enligt vad smärtan tillåter. Ett benbrott i dåligt läge sätter fler begränsningar gällande hur patienten får röra sig. I behandlingen av benbrottet används smärtstillande mediciner, styv nackkrage alternativt stödkorsett, samt operation.

02.12.2015 VKSadmin