En del av benbrotten sköts med gipsbehandling, t.ex. benbrott i gott läge i handleden, vristen och underbenet. Svårare benbrott med dåligt läge kan kräva både operation och gipsbehandling. Gipset byts under vårdtiden till ett lättare glasfibergips. Gipsning sker vardagar på kirurgiska polikliniken på "gipsmästarens mottagning". Om gipset finns på benet krävs gångträning med kryckor och detta påbörjas under sjukhusvistelsen. Gipsföreskrifter ges till patienten och kryckor får lånas hem. Tiden för gipsbehandling är vanligtvis sex veckor.

02.12.2015 VKSadmin