Hjärnskakning innebär en kortvarig, under 30minuter, övergående medvetandegradsstörning, på grund av yttre skada. Till exempel barnet faller och slår huvudet.

Vid hjärnskakning förekommer inga bestående men.

Symptomen är i lindriga fall huvudvärk, illamående och trötthet.

Vid lindriga fall kan observationen hemma vara tillräcklig.

Det är mycket viktigt att barnet väcks ordentligt några gånger under första natten, för att kontrollera att barnet mår bra. Detta görs för att eventuella störningar i medvetandet skall upptäckas.

Om barnet är svårväckt kontakta akuten.

  • Vardagar kl. 08.00-15.00 tel. 06 2131310
  • Vardagar kl. 15.00-08.00, veckoslut samt helger, tel. 06 2131001

Barnet får äta, dricka och leka normalt.

Barnet behöver ej vara sängliggande.

Ge vid behov värkmedicin till barnet.

Det är bra om barnet har möjlighet att vara hemma följande dag.

31.03.2020 T2