Hjärnskakning innebär en kortvarig, under 30 minuter, övergående medvetandegradsstörning på grund av yttre skada.

Vid hjärnskakning förekommer inga bestående men.

Symptom är huvudvärk, svindel, illamående och tillfällig minnesförlust.

Vid lindrigare fall kan observationen hemma vara tillräcklig. Det innebär dock att du har någon följeslagare som stannar hos dig hela tiden.

Det är viktigt att följeslagaren väcker dig den första natten några gånger. Detta är viktigt för att eventuella störningar i medvetandet skall upptäckas.

Om patienten är svårväckt kontakta samjouren.

  • Vardagar kl. 08.00-15:00, tel. 062131310.
  • Vardagar kl. 15.00-08:00, veckoslut samt helger tel. 062131001.

Använd värkmedicin vid behov.

Det är mycket viktigt att symptomen minskar och blir lindrigare efterhand. Om symptomen kvarstår ännu efter 7 dygn, eller om de förvärras tag kontakt med läkare igen.

31.03.2020 T2