Manliga könshormonen testosteron ökar tillväxten av prostatacancer. Med hjälp av prostatacancermedicineringen (LHRH-analog) sjunker testosteronmängden i kroppen och på så sätt förhindras hormonernas inverkan på cancercellerna.  

 

ERSÄTTNING

 

Ett så kallat B-intyg görs för medicinen, som sedan skickas direkt till FPA. Ni får ett nytt FPA-kort där en anmärkning gjorts för ersättning av hormonbehandlingen. Det lönar sig att hämta medicinen från apoteket först när nya FPA-kortet kommit, eftersom FPA ersätter mediciner från den dagen när B-intyget registrerats.

 

FÖRVERKLIGANDE AV VÅRDEN

 

Hormonbehandling med injektioner, där medicinen injiceras mellan en, tre eller sex månaders mellanrum under huden på magen.

Medicineringen påbörjas oftast med tabletter, (Bicalutamid) som tas enligt läkarordination. Oftast tar man dem under en månads tid. Ungefär två veckor efter påbörjandet av tablettbehandlingen, hämtar ni den receptbelagda hormonsprutan från apoteket och bokar tid till en skötare på egen hälsovårdsstation, som pickar medicinen åt er.

Ibland påbörjas första hormoninjektionen redan vid Urologmottagningen, det är oftast en månads injektion vilket innebär att följande spruta skall tas redan om en månad från senaste.

 

Tidtabell för injektionerna

 

  1. injektionen vid urologens mottagning -----/-----/-----
  2. injektionen på egen hälsovårdscentral ----/-----/-----

(En månad efter första injektionen)

  1. Injektionen på egen hälsovårdscentral ----/----/-----

tre (3) eller  sex (6) månader efter andra injektionen.

 

 

BIVERKNINGAR

 

Medicinen har individuella biverkningar bl.a. svettningar, rodnad i ansiktet, ömma bröst samt sexlusten minskar och  sexuella förmågan försämras.

 

KONTAKTUPPGIFTER

 

Om ni har frågor angående er sjukdom eller vården har ni möjlighet att diskutera med vår Uroterapeut, Elisabeth Bonns. Tel. 06-2131537, telefontid må-fr kl.8.30 - 9.30 eller Hanna Keskitalo tel. 06-2134540.

 

02.08.2017 Redaktion_Toimitus