Syftet med undersökningen

Med hjälp av undersökningen utreds cellförändringar i urinen.  

Förberedelser

Urinera normalt på morgonen.

 

Drick därefter rikligt och ge urinprovet genast då det går, oftast ca 1 timme senare.

 

Du kan gå direkt till laboratoriets provtagning, för remissen finns färdigt där.

Undersökningens förlopp

Cytologiskt urinprov ges som ett vanligt urinprov, men urinen skall vara ”färsk”.

 Alltså inte morgonurin.

14.12.2015 kirurgiska polikliniken 1