Flödesurinmätning (flow)

Syftet med undersökningen

Vid undersökningen kontrolleras hur urineringen fungerar.

Förberedelser

Före undersökningen bör du dricka vätska och inte urinera 2-4 timmar före undersökningen.

 

Då du kommer till sjukhuset får du inte gå på wc. Säg till någon av vårdpersonalen när du har ett klart urineringsbehov, urinblåsan skall vara så full som möjligt.

 

Om du inte kan vara ourinerad 2-4 timmar, kan du komma till polikliniken 2 timmar före den givna tiden. Du får då dricka hos oss.

Undersökningens förlopp

Du får urinera i ett trattliknande kärl som mäter urinstrålens hastighet, dvs. flödet.

 

 

 

Resturinmätning (residual)

Syftet med undersökningen

Vid undersökningen mäts hur mycket urin som blivit kvar i blåsan efter att du urinerat.

Undersökningens förlopp

Mätningen sker med hjälp av ultraljud av nedre buken. Vid behov kan resturinen dessutom mätas genom att en kateter förs in i urinblåsan.

 

 

17.08.2017 Redaktion_Toimitus