Ultraljud av prostatan

Syftet med undersökningen

Med hjälp av ultraljud får man veta prostatans storlek och form.

Förberedelser

Inga förberedelser

Undersökningens förlopp

Med hjälp av en ultraljudsstav införd  i ändtarmen kan man undersöka prostatan. Under hela undersökningen ligger ni på sidan. Undersökningen räcker i några minuter.

Eftervård

Ingen

Provbitstagning av prostatan

Syftet med åtgärden

I samband med ultraljudsundersökningen kan en tunn nål föras in i ultraljudsstaven och läkaren kan ta vävnadsprover från prostatakörteln. 

Förberedelser

Före provtagningen får ni en antibiotikatablett för att förhindra eventuell infektion. Meddela om ni har en protes (exempelvis led- eller hjärtklaff-protes) eller allergier! 

Mediciner

Håll paus med bloduttunnande mediciner

  • Marevan, 3 dygn före provtagningen
  • Plavix-medicin går efter ett skilt schema. Om ni inte har fått instruktioner, ta kontakt med urologiska polikliniken,

telefon 06 213 1494

Åtgärdens förlopp

Åtgärden görs i lokalbedövning. Under åtgärden får ni ligga på sidan och åtgärden tar ca 5 – 10 minuter.

Eftervård

I några dagar efter åtgärden kan det förekomma blod i urin och i sperma. Det kan också blöda lite från ändtarmen. Detta är helt ofarligt.  

Om ni får stigande feber eller urinvägsinfektionssymptom. Ta kontakt med egen hälsovårdscentral.  

 

27.02.2020 Redaktion_toimitus