Isotopundersökningar

Bra att veta om isotopundersökningar

Vid en isotopundersökning ges en liten mängd av ett radioaktivt undersökningsämne, som sprutas in i en ven i armen eller sväljes. Ämnet söker sig till det önskade organet och därefter tar man bilder av organet med en gammakamera.

Efter injektionen får du kanske vänta innan undersökningen kan påbörjas. När bilderna tas måste du ligga alldeles orörlig på undersökningsbordet. Gammakameran är mycket nära dig, för att det skall bli goda och skarpa bilder. För en isotopundersökning behöver man inte i allmänhet klä av sig. Alla metallföremål måste dock avlägsnas från bildfältet. Undersökningsämnet ger inga obehag, man blir inte trött av det och det hindrar en inte att köra bil.

Är det radioaktiva ämnet farligt?

Nej, för du har fått bara en liten dos radioaktivt ämne. Den stråldos du får är jämförbar med dosen från en vanlig röntgenundersökning.

Gör man isotopundersökningar på barn?

Isotopundersökningar kan göras också på barn. De ges mindre doser radioaktivt ämne än vuxna. Dosen beräknas noggrant enligt barnets vikt.

Kan någon följa med mig?

Du kan ta en följeslagare med till undersökningen. Barn skall dock helst inte tas med till isotopavdelningen.

Graviditet och amning. Kan jag sköta barn?

Då du kommer till oss bör du berätta ifall du är gravid eller ammar. Eftersom ämnet kan överföras till fostrets blodomlopp, görs i allmänhet inte isotopundersökningar på väntande mödrar. Ifall du ammar så får du anvisningar av oss gällande amningsuppehåll. Undvik nära kontakt med barn under resten av dagen. Håll t.ex. inte barnet bredvid dig eller i famnen längre stunder (över en halv timme) Så skyddar du barnet från onödig strålning.

Vad skall jag göra efter undersökningen?

Du kan äta och dricka normalt. Efter undersökningen blir du i allmänhet uppmanad att dricka mer än vanligt under resten av dagen och att tömma urinblåsan ofta. På detta sätt sköljs undersökningsämnet snabbare bort ur kroppen.

Kan jag återvända till arbetet?

I allmänhet kan du återvända till arbetet direkt från undersökningen.