Varför utförs undersökningen

Undersökningen görs för att utreda Parkinsons sjukdom.

Förberedelser

Den remitterande läkaren har gett dig föreskrifter om hur du skall avsluta medicineringen.

Undersökningens utförande

När du kommer till avdelningen får du ett kaliumperkloratpulver som blockerar sköldkörteln och spottkörtlarna. Efter ungefär en halv timme ges åt dig en liten dos radioaktivt undersökningämne via en kanyl till blodomloppet. Efter injektionen måste du vänta 1,5 timmar under det att undersökningsämnet samlas i hjärnan. Under väntetiden bör du dricka minst en halv liter vätska. Du får äta och avlägsna dig från avdelningen. I samband med fotograferingen måste du ligga orörlig på rygg i 45 minuter. Undersökningen är smärtfri.

Undersökningstid

Totaltid är 3 timmar.

Eftervård

Efter undersökningen bör du dricka rikligt och urinera ofta. Du får även med dig ett kaliumperkloratpulver som du tar med vatten på kvällen efter undersökningen.

Undersökningsresultat

Isotopläkaren ger ett utlåtande på undersökningsresultatet. Utlåtandet sänds till remitterande avdelning eller poliklinik.

08.12.2015 VKSadmin