Varför utförs undersökningen

Med undersökningen utreds blodcirkulationen i hjärnan.

Förberedelser

Inga.

Undersökningens utförande

En kanyl sätts i din arm. Du vilar 30 minuter i ett mörkt och lugnt rum. Undersökningsämnet sprutas via kanyl in i blodomloppet och du vilar ännu fem minuter. Under fotograferingen ligger du på rygg. Ditt huvud stöds med en mjuk ansiktsmask. Fotograferingen tar 40 minuter och är smärtfri.

Undersökningstid

Totaltid är 1,5 timmar.

Eftervård

Efter undersökningen bör du dricka rikligt och urinera ofta.

Undersökningsresultat

Isotopläkaren ger ett utlåtande på undersökningsresultatet. Utlåtandet sänds till remitterande avdelning eller poliklinik.

24.01.2020 Isotopen