Varför utförs undersökningen

Med undersökningen söker man eventuella tumörer.

Förberedelser

På följande sätt förhindras att radioaktivt jod tas upp i sköldkörteln:

Ett dygn innan undersökningen tas på morgonen och kvällen de kaliumperkloratpulver (400mg)  som följer med brevet. Dessa intas med vatten. Du fortsätter att ta kaliumperkloratpulvrena på samma sätt på injektionsdagen, första fotograferingsdagen och även följande dag, alltså 4 dygn. De första tre doserna av pulvret följer med i brevet. Fler pulver får du i samband med ditt första besök.

Undersökningens utförande

Du får en liten mängd radioaktivt undersökningsämne i en ven. Efter injektionen får du fara hem.

Du fotograferas 24 timmar och om det behövs, 48 timmar efter att du fått undersökningsämnet.

Under fotograferingen måste du ligga stilla på rygg. Undersökningen är smärtfri.

Undersökningstid

  1. dagen: Injektion av undersökningsämnet ca 15 min
  2. dagen: Fotografering ca 1.5 h
  3. dagen: Fotografering ca 1,5 h (3:e dagens fotografering vid behov, tiden bestäms föregående dag).

Eftervård

Efter att du fått undersökningsämnet bör du dricka rikligt med vätska och urinera ofta.

Undersökningsresultat

Isotopläkaren ger ett utlåtande av undersökningsresultatet. Utlåtandet sändes till remitterande avdelning eller poliklinik.

 

08.12.2015 VKSadmin