Varför utförs undersökningen

Med undersökningen söker man primär aldosteronism, Cushings syndrom eller eventuella tumörer.

Förberedelser

Du börjar med att ta Dexametason 1.5mg x 3 dagligen tills fotograferingen slutar.

Sköldkörteln blockeras med kaliumjodid (Jodix 130mg) 2 tabletter ett dygn före undersökningsämnet ges och fortsättningsvis 1 tablett dagligen i 8 dygn framåt.

Tarmen tömmes kvällen innan fotograferingen. Detta sker med 3 tabletter Metalax 5mg avföringstabletter.

Undersökningens utförande

Du får ett radioaktivt undersökningsämne injicerat i en blodåder. Fotograferingen sker på 5:e dagen efter injektionen. Under fotograferingen ligger du på rygg i ca 1 timme. Fotograferingen upprepas ännu 7:e dagen vid behov. Undersökningen är smärtfri.

Undersökningstid

Injektion av undersökningsämne.  Tar ca 20 min.

1:sta fotograferingen Tar ca 1 h.

2:dra fotograferingen Tar ca 1 h.

Eftervård

Efter att du fått undersökningsämnet dricker du rikligt med vätska och urinerar ofta.

Undersökningsresultat

Isotopläkaren ger ett utlåtande utgående från undersökningsresultatet. Utlåtandet vidarebefordras till remitterande avdelning eller poliklinik.

08.12.2015 VKSadmin