Varför utförs undersökningen

Med undersökningen utreds bisköldkörtlarnas funktion.

Förberedelser

Inga förberedelser. Ifall du har för 2-3 månader sedan genomgått en röntgenundersökning med kontrastmedel så meddela detta till Isotopamedicinska avdelningen före du kommer till undersökningen.

Undersökningens utförande

Du får två radioaktiva undersökningsämnen insprutade i en ven. Det första undersökningsämnet får du när du kommer till isotopavdelningen. Det andra ges efter 2 timmar. Därefter fotograferas halsområdet och fotograferingen tar 40 minuter. Följande fotografering görs efter ca en timme. Under väntetiden får du äta och dricka och gå till cafeterian, men inte avlägsna dig från sjukhusområdet. Fotograferingen är smärtfri. Undersökningens totaltid är 5-6 timmar.

Eftervård

Efter undersökningen bör du dricka rikligt och urinera ofta.

Undersökningsresultat

Isotopläkaren ger ett utlåtande av undersökningsresultatet. Utlåtandet sändes till remitterande avdelning eller poliklinik.

24.01.2020 Isotopen