Om du är gravid eller misstänker graviditet, tag kontakt för att avboka undersökningen. Ifall du använder någon medicin, kan du ta den på vanligt sätt.

Undersökningens utförande

Du ligger på undersökningsbordet, som rör sig sakta under bildtagningen. Undersökningen räcker 15 minuter.

Undersökningsresultat

Du får undersökningsresultatet av den remitterande enheten. Undersökningen ingår i poliklinikavgiften.

24.01.2020 Isotopen