Varför utförs undersökningen

Undersökningen görs för att utreda orsakerna till kronisk diarré.

Förberedelser

Questran och Lestid ska du hålla paus med 2 dygn före undersökningen, fortsätt uppehållet ännu i 7 dagar efter det att du intagit kapseln. (tot. nio dagars paus). 

Övriga läkemedel får du ta som normalt. På undersökningsdagen är du oäten 4 timmar före tablettintaget. Om du är diabetiker så får du äta lätt.

Undersökningens utförande

Skötaren ger dig en radioläkemedelskapsel som intas via munnen. Du får avlägsna dig från sjukhuset efter att du intagit kapseln. Efter tre timmar görs en aktivitetsmätning med gammakamera. Mätningen tar ca 20 min. Mätningen upprepas efter en vecka.

Undersökningsresultat

Isotopläkaren ger ett utlåtande av undersökningsresultatet. Utlåtandet sändes till remitterande avdelning eller poliklinik.

21.06.2016 Isotopen 2