Varför utförs undersökningen

Undersökningen görs för att utreda Parkinsons sjukdom.

Förberedelser

Tar du något av dessa läkemedel bör du hålla en paus i medicineringen inför undersökningen.

1 dygns paus   Ritalin , Concerta, Equasym (metyylfendiat)

3 dygns paus  Modiodal, Provigil (Modafinil)

8dygns paus   Zyban (Bupropionhydroklorid)

Undersökningens utförande

När du kommer till avdelningen får du ett kariumjodot tablett som blockerar sköldkörteln och spottkörtlarna. Efter en timme ges åt dig en liten dos radioaktivt undersökningämne via en kanyl till blodomloppet. Efter injektionen måste du vänta 3 timmar under det att undersökningsämnet samlas i hjärnan. Under väntetiden bör du dricka minst en halv liter vätska. Du får äta och avlägsna dig från avdelningen. I samband med fotograferingen måste du ligga orörlig på rygg i 45 minuter. Undersökningen är smärtfri.

Undersökningstid

Totaltid är 5 timmar.

Eftervård

Efter undersökningen bör du dricka rikligt och urinera ofta. Du får med dig en kaliumjodid tablett som du tar med vatten på kvällen efter undersökningen.

Undersökningsresultat

Isotopläkaren ger ett utlåtande på undersökningsresultatet. Utlåtandet sänds till remitterande avdelning eller poliklinik.

24.01.2020 Isotopen