Varför utförs undersökningen

Med undersökningen kartläggs lymfvägarna.

Förberedelser

Inga förberedelser

Undersökningens utförande

Skötaren injicerar undersökningsämnet under huden på handen/foten. Lymfvägarna fotograferas med gammakamera. Fotograferingen fortgår tills undersökningsämnet nått till ljumsken/armhålan.

Totaltid ca 2,5 timmar.

24.01.2020 Isotopen