Varför utförs undersökningen

Med undersökningen utreds funktionen i lymfvägara samt eventuella förstockningar.

Förberedelser

Inga förberedelser

Undersökningens utförande

Skötaren injicerar undersökningsämnet under huden på handen/foten. Lymfvägarna fotograferas med gammakamera. Fotograferingen fortgår tills undersökningsämnet nått till ljumsken/armhålan.

Undersökningstid

Totaltid är ca 2,5 timmar.

Eftervård

Efter undersökningen bör du dricka rikligt och urinera ofta.

30.08.2021 Isotopen 2