Varför utförs undersökningen

Undersökningen görs för att utreda störningar i tömningen av magsäcken samt uppföljning av vård.

Förberedelser

Du är nykter i 10 h före undersökningen. Vilket betyder att du inte skall äta, dricka, röka och inte använda tuggummi.

Undersökningens utförande

Du kommer att äta rostat vitt brödmed sylt och omelett på äggvita som innehåller radioaktivt undersökningsämne och dricka 120 ml vatten. Till måltiden beräknas 10 min. Fotograferingen börjar direkt efter att du har ätit. Fotograferingen görs en gång i timmen upp till 4 timmar. Mellan fotograferingarna får du röra dig fritt men varken äta eller dricka. Under fotograferingen ligger du stilla på rygg. Undersökningen är smärtfri.

Undersökningstid

Totaltid är 4,5 timmar.

Eftervård

Efter undersökningen bör du dricka rikligt och urinera ofta.

Undersökningsresultat

Isotopläkaren ger ett utlåtande på undersökningsresultatet. Utlåtandet sänds till remitterande avdelning eller poliklinik.

 

24.01.2020 Isotopen