Varför utförs undersökningen

Undersökningen görs för att konstatera sjukdom, störningar i tömningen av magsäcken samt uppföljning av vård.

Förberedelser

Du är oäten i 10 h före undersökningen. Du får dricka vatten.  Rökning är förbjuden på undersökningsmorgonen och under hela undersökningen.

Undersökningens utförande

Du kommer att få äta en maletköttbiff som innehåller radioaktivt undersökningsämne. Fotograferingen börjar direkt efter att du har ätit. Totaltid för fotograferingen är ca 3 timmar. I samband med fotograferingen måste du ligga stilla på rygg. Undersökningen är smärtfri.

Undersökningstid

Totaltid är ca 3 timmar.

Eftervård

Efter undersökningen bör du dricka rikligt och urinera ofta.

Undersökningsresultat

Isotopläkaren ger ett utlåtande på undersökningsresultatet. Utlåtandet sänds till remitterande avdelning eller poliklinik.

 

08.12.2015 VKSadmin