Varför utförs undersökningen

Med undersökningen utreds placeringen av den så kallade väktar-lymfkörteln.

Förberedelser

Inga.

Undersökningens utförande

Skötaren injicerar det radioaktiva undersökningsämnet i vävnaden. Detta söker sig till väktar-lymfkörteln. Du fotograferas med gammakamera och detta underlättar kirurgens arbete under operationen. I samband med fotograferingen märker vi ut upptagen med penna på din hud. Opererande kirurg lokaliserar lymfkörtlarna även med “probe-penna” under operationen.

Totaltid för undersökningen är ca 30 minuter.

Stråldos

Undersökningsämnet som ges ger en stråldos på 25 MBq vilket är en låg effektiv stråldos, medeltal ca 0,1mSv. Det motsvarar tre stycken lungröntgenbilder eller 12 dagar av naturens egna exponerande bakgrundsstrålning.

26.08.2021 Isotopen 2