Varför utförs undersökningen

Med undersökningen utreds placeringen av den så kallade väktar-lymfkörteln.

Förberedelser

Inga.

Undersökningens utförande

Skötaren injicerar det radioaktiva undersökningsämnet i vävnaden. Detta söker sig till väktar-lymfkörteln. Du fotograferas med gammakamera och detta underlättar kirurgens arbete under operationen. I samband med fotograferingen märker vi ut upptagen med penna på din hud. Opererande kirurg lokaliserar lymfkörtlarna även med “probe-penna” under operationen.

 Totaltid för undersökningen är ca 30 minuter.

24.01.2020 Isotopen