Varför utförs undersökningen

Med undersökningen utreds tillståndet i tarmslemhinnan.

Förberedelser

Du bör vara utan mat från föregående kväll kl. 22.00 och utan att dricka 3 timmar före undersökningen.

Undersökningens utförande

Du får radioaktivt undersökningsämne insprutat i din ven. Fotograferingen påbörjas samtidigt och den är smärtfritt. Under fotograferingen måste du ligga stilla på rygg.

Fotograferingen tar ca en timme.

Undersökningstid

1,5 timmar.

Eftervård

Efter undersökningen bör du dricka rikligt och urinera ofta.

Undersökningsresultat

Isotopläkaren ger ett utlåtande på undersökningsresultatet. Utlåtandet sänds till remitterande avdelning eller poliklinik.

24.01.2020 Isotopen