Förberedelser

Du är oäten 4 timmar före behandlingen. Du får dricka vatten. Om du under de senaste 2-3 månaderna genomgått någon röntgenundersökning där man har gett dig kontrastmedel så bör du meddela detta till nukleärmedicinska avdelningen före du kommer till undersökningen.

Undersökningens utförande

Du får det radioaktiva undersökningsämnet i form av en kapsel som du sväljer. Efter det att du intagit undersökningskapseln bör du ännu vara 2 timmar utan mat och dryck. Helkroppsfotograferingen görs efter två (2) dygn. Under fotograferingen skall du ligga stilla på fotograferingsbordet. Fotograferingen räcker ca 40 minuter.

Eftervård

Efter att du fått kapseln skall du dricka rikligt och tömma blåsan ofta.

Undersökningsresultat

Isotopläkaren ger ett utlåtande av undersökningsresultatet. Utlåtandet sändes till remitterande avdelning eller poliklinik.

Anvisningar hemma

  Du bör följa nedanstående föreskrifter efter att du har fått behandlingen:

  • Undvik att vistas i närheten av andra människor, speciellt barn och gravida kvinnor (minst 2 meters avstånd). Gäller också övernattning.
  • Din urin är radioaktiv och därför bör du urinera bara i WC. Tvätta händerna efter varje WC-besök och använd helst hushållspapper som handdukar.
  • Om du får urin på sängkläderna eller på andra kläder, skölj dessa med rikligt rinnande vatten och tvätta dem skilt från annan tvätt.
  • Radioaktivt jod utsöndras i bröstmjölken, så du bör avsluta eventuell amning.

2 dygn efter tabletten: Nära kontakt med små barn och gravida kvinnor bör undvikas. Två meters avstånd är säkert.

De 7 påföljande dygnen (dag 3-9 efter tabletten): Långvarig (över 3 timmar) kontakt med små barn och gravida kvinnor bör undvikas.

24.01.2020 Isotopen