Varför utförs undersökningen

Med radioventrikulografi utreds hjärtats pumpförmåga.

Förberedelser

Kaffe, te och rökning är förbjudet 2 timmar före undersökningen. Du kan äta lätt, men du får inte anstränga din före undersökningen.

Undersökningens utförande

Vid undersökningen sprutas ett radioaktivt undersökningsämne i venen via en kanyl. Undersökningen utförs i liggande ställning. Undersökningen är smärtfri.

Undersökningstid

1,5 - 2 timmar.

Eftervård

Efter undersökningen bör du dricka rikligt och urinera ofta.

Undersökningsresultat

Isotopläkaren ger ett utlåtande av undersökningsresultatet. Utlåtandet vidarebefordras till remitterande avdelning eller poliklinik.

24.01.2020 Isotopen