Varför utförs undersökningen

Med undersökningen lokaliseras en eventuell infektion.

Förberedelser

Inga.

Undersökningens utförande

En kanyl sätts i armvenen och via den ges undersökningsämnet till dig. En halv timme efter detta tas den första bildserien och den andra bildserien efter fyra timmar.  Bilder tas också följande morgon.

Undersökningstid

Fem timmar varav du är två - tre timmar på nukleärmedicinska avdelningen.

Eftervård

Efter undersökningen bör du dricka rikligt och urinera ofta.

Undersökningsresultat

Isotopläkaren ger ett utlåtande utgående från undersökningsresultatet. Utlåtandet vidarebefordras till remitterande avdelning eller poliklinik.

08.12.2015 VKSadmin