Varför utförs undersökningen

Med undersökningen lokaliseras en eventuell infektion.

Förberedelser

Inga.

Undersökningens utförande

En kanyl sätts i din armven och blod tas med en spruta. Det behandlade blodet ges tillbaka efter två timmar. En halv timme efter detta tas den första bildserien och den andra bildserien efter 4h (fyra timmar). Bilder tas också följande morgon.

Undersökningstid

Sju timmar varav du är två - tre timmar på nuklearmedicinska avdelningen.

Eftervård

Efter undersökningen bör du dricka rikligt och urinera ofta.

Undersökningsresultat

Isotopläkaren ger ett utlåtande utgående från undersökningsresultatet. Utlåtandet vidarebefordras till remitterande avdelning eller poliklinik.

24.01.2020 Isotopen