Varför utförs undersökningen

Med isotopmictiocystografi utreder man ett eventuellt urinåterflöde från urinblåsan till njurarna.

Förberedelser

En halv timme före undersökningen skall ni komma till sjukhusets barnpoliklinik, där en kateter förs in i barnets urinblåsa.

Undersökningens utförande

Undersökningen utförs med barnet liggande på rygg. Ett radioaktivt undersökningsämne sprutas in i urinblåsan via katetern. Blåsan fylls sedan med 37-gradig koksaltlösning (kroppstempererad) tills barnet får starkt behov av att urinera. Ett litet barn urinerar liggande på sängen och ett större barn sittande på pottan med ryggen mot kameran. Urinblåsans fyllnads- och tömningsskede fotograferas.

Undersökningstid

30 minuter

Eftervård

Tvättning av underlivet.

Undersökningsresultat

Isotopläkaren ger ett utlåtande av undersökningsresultatet. Utlåtandet sändes till remitterande avdelning eller poliklinik.

24.01.2020 Isotopen