Varför utförs undersökningen

Med undersökningen utreds blodcirkulationen i hjärtat.

Förberedelser

Kom ihåg att gå på blodprov (kreatinin) före undersökningsdagen!

Du behöver inte vara oäten inför detta prov.

När du kommer till undersökning bör du meddela, ifall du är överkänslig för något ämne eller om du möjligen är gravid.

Medicinering

Diabetesmediciner såsom Diformin, Glucophage, Metforem, Metformin, Oramet eller Avandamet skall vara på paus 2 dygn före undersökningen och 3 dygn efter undersökningen.

Undersökningens utförande

En kanyl sätts in i ett blodkärl på armen.  Du kommer att få ett pulssänkande läkemedel om det behövs för CT-undersökningen. Via kanylen ges kontrastmedlet, vilket kan orsaka en övergående värmekänsla.  I samband med insprutningen tas en bildserie av hjärtats blodkärl.

Undersökningstid

Reservera en timme för undersökningen.

Undersökningsresultat

Isotopläkaren ger ett utlåtande av undersökningsresultatet. Utlåtandet vidarebefordras till remitterande avdelning eller poliklinik.

Eftervård

Efter undersökningen rekommenderas att du dricker rikligt.

08.12.2015 VKSadmin