Varför utförs undersökningen

Med undersökningen utreds blodcirkulationen i lungorna.

Förberedelser

Inga.

Undersökningens utförande

I liggande ställning får du ett radioaktivt undersökningsämne insprutat i en ven. Bilderna tas sedan i liggande ställning. Undersökningen är smärtfri.

Undersökningstid

30 min.

Eftervård

Efter undersökningen bör du dricka rikligt och urinera ofta.

Undersökningsresultat

Isotopläkaren ger ett utlåtande på undersökningsresultatet. Utlåtandet sänds till remitterande avdelning eller poliklinik.

24.01.2020 Isotopen