Varför utförs undersökningen

Med undersökningen utreds lungornas och luftvägarnas funktion.

Förberedelser

Inga.

Undersökningens utförande

Du håller ett munstycke från undersökningsapparaten i munnen.

Din näsa täpps med näsklämmare. Du andas djupt och i normal takt genom munnen. Sedan tas näsklämmaren och munstycket bort och dina lungor fotograferas.

Undersökningstid

20 minuter

Eftervård

Efter undersökningen bör du dricka rikligt och urinera ofta.

Undersökningsresultat

Isotopläkaren ger ett utlåtande på undersökningsresultatet. Utlåtandet sänds till remitterande avdelning eller poliklinik.

24.01.2020 Isotopen