Varför utförs undersökningen

Med undersökningen utreds njurarnas funktion, struktur och storlek.

Förberedelser

Du får äta och dricka normalt.

Undersökningens utförande

Undersökningen påbörjas genom att ett radioaktivt undersökningsämne sprutas i venen via en kanyl. Därefter väntar du 3 timmar innan fotograferingen påbörjas. Under väntetiden får du äta och dricka och får avlägsna dig från nuklearmedicinska avdelningen. Fotograferingen utförs liggande. Fotograferingstiden är en timme. Fotograferingen är smärtfri.

Undersökningstid

Totaltid ca 4 timmar.

Eftervård

Efter undersökningen bör du dricka rikligt och urinera ofta.

Undersökningsresultat

Isotopläkare ger ett utlåtande av undersökningsresultat. Utlåtandet vidarebefordras till remitterande avdelning eller poliklinik.

24.01.2020 Isotopen