Varför utförs undersökningen

Med undersökningen utreds njurfunktionen.

Förberedelser

Var vänliga och fyll i alla bifogade blanketter. På undersökningsdagen skall man vara oäten 4 timmar före undersökning. Vänligen underteckna blanketten angående att barnet varit oäten. Ni skall komma en halv timme före undersökningen till sjukhusets barnpoliklinik, där en kanyl sätts i barnets ven.

Undersökningens utförande

Undersökningen sker på isotopen. Man ger en liten dos narkosmedel i kanylen, så att barnet sover under undersökningen. Barnet ligger stilla på rygg i 30 min. Fotograferingen påbörjas genom att ett radioaktivt undersökningsämne sprutas i venen genom kanylen. Dosens storlek beror på barnets vikt. Undersökningen är smärtfri. Föräldrarna får vara med barnet på isotopen och v.b. gå med till uppvakningen efter undersökningen.

Undersökningstid

40 min.

Eftervård

Barnet får äta och dricka när det kommer tillbaka till avdelningen. Hemfärd när barnet mår bra.

Att observera

Läs även bilagor; förhandsinformation angående anestesi och undersökning.

Kontaktuppgifter

Barnpoliklinikens dagavdelning

Undersökningsresultat

Isotopläkaren ger ett utlåtande av undersökningsresultatet. Utlåtandet sändes till remitterande avdelning eller poliklinik.

24.01.2020 Isotopen