Varför utförs undersökningen

Med undersökningen utreds njurfunktionen.

Förberedelser

Rör det sig om ett litet barn som ammas eller flaskmatas är tanken att barnet ska vara mätt, sömnigt och sova under fotograferingen. Därför bör barnet väckas i tid på morgonen, och han/hon får inte sova före undersökningen.

Äldre barn som klarar av att ligga stilla är vakna under fotograferingen.

Barnet bör dricka rikligt före undersökningen. Ni skall komma en halv timme före undersökningen till sjukhusets barnpoliklinik, där en kanyl sätts i barnets ven.

Undersökningens utförande

Barnet bör kunna ligga stilla på rygg i 30 min för att undersökningen ska kunna genomföras. Fotograferingen påbörjas genom att ett radioaktivt undersökningsämne ges via kanylen. Dosens storlek beror på barnets vikt. Undersökningen är smärtfri. Reservera 1,5h för undersökningen.

Eftervård

Efter undersökningen bör barnet dricka rikligt och urinera ofta. Barnet ska under resten av dagen hålla avstånd till andra barn och gravida kvinnor.

Undersökningsresultat

Isotopläkaren ger ett utlåtande av undersökningsresultatet. Utlåtandet sändes till remitterande avdelning eller poliklinik.

25.02.2021 Isotopen 2