Varför utförs undersökningen

Med undersökningen utreds njurfunktionen.

Förberedelser

Barnet bör väckas tidigt på morgonen, och han/hon får inte sova före undersökningen. Barnet bör dricka rikligt före undersökningen. Ni skall komma en halv timme före undersökningen till sjukhusets barnpoliklinik, där en kanyl sätts i barnets ven.

Undersökningens utförande

Barnet ligger stilla på rygg i 30 min. Fotograferingen påbörjas genom att ett radioaktivt undersökningsämne sprutas i venen genom kanylen. Dosens storlek beror på barnets vikt. Undersökningen är smärtfri. Undersökningstid 40 min.

Eftervård

Efter undersökningen bör barnet dricka rikligt och urinera ofta.

Undersökningsresultat

Isotopläkaren ger ett utlåtande av undersökningsresultatet. Utlåtandet sändes till remitterande avdelning eller poliklinik.

24.01.2020 Isotopen