Varför utförs undersökningen

Med undersökningen utreds om ditt höga blodtryck beror på njurartärförträngning.

Förberedelser

Du får äta en lätt frukost 2 timmar före undersökningen. Du bör dricka ca 0,5-1 liter vätska innan du kommer till undersökningen.  Remitterande läkare har gett dig föreskrifter om avslutande av blodtrycksmediciner, ACE-blockerare.

Undersökningens utförande

Ett dropp sätts i din ven. du får Captopril-medicin och ditt blodtryck följs upp under en timmes tid medan du sitter. Fotograferingen utförs i liggande ställning och den påbörjas när det radioaktiva undersökningsämnet injiceras. Fotograferingen är smärtfri och den tar 30 min.

Undersökningstid

ca 2 timmar

Eftervård

Efter undersökningen bör du dricka rikligt och urinera ofta.

Undersökningsresultat

Isotopläkaren ger ett utlåtande av undersökningsresultatet. Utlåtandet sändes till remitterande avdelning eller poliklinik.

ACE-blockerare

 • Enalapril
 • Linatil
 • Renitec
 • Lanatril
 • Capoten
 • Captomin
 • Captopril
 • Lopril
 • Accupro
 • Lisinopril
 • Lisipril
 • Vivatec
 • Coversyl
 • Cardace
 • Ramipril

ACE-blockerare och diuretika

 • Enalapril comp
 • Linatil - Hexal
 • Renitec comp
 • Renitec plus
 • Accupro comp
 • Lisinopril Hydroklulorthiazid
 • Lisipril comp
 • Vivatec comp
 • Coversyl comp
 • Cardace comp
 • Ramipril Hydrochlorothiazid
 • Unimax
08.12.2015 VKSadmin